SEB A.Ş., uluslararası ticaret ve gümrük faaliyetleri zincirinin her hangi bir aşamasında doğrudan ve dolaylı olarak farklı üretim ve hizmet alanlarında faaliyette bulunan çok uluslu imalatçılar, ithalatçılar, ihracatçılar, taşımacılar, antrepo firmaları, lojistik firmaları ve gümrük müşavirlik firmalarına, ticaret odası birliklerine, sivil toplum örgütlerine ve diğer tüm aktörlere gümrük ve dış ticaret ve bunların hukuki boyutlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri; firmaların denetim öncesi isteğe bağlı ya da sonradan kontrol, soruşturma ve inceleme süreçlerinde yol arkadaşı ve gerekirse çözüm ortağı olarak denetim hizmetleri; ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) başvuru danışmanlığı ve YYS sahibi firmalara sürekli danışmanlık, denetim ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Şirketin Gümrük Müşaviri ortaklarından Genel Müdür Sebahattin Koçaş daha önce Gümrük Başmüfettişi, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili, Dünya Gümrük Örgütü Tarife ve Ticaret İşleri Müdürlüğü Şefi ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup DGÖ Akredite Uzman Eğitmeni ve Dünya Bankası Danışmanlarındandır. Diğer ortak ve Hukuk Danışmanı Av. Samet Öztürk ise daha önce Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak görev yapmış ve İstanbul Barosu’nda kayıtlı STC Hukuk Bürosunda serbest avukatlık hizmetlerini sürdürmekte olup, MCIARB (Member of Chartered Institute Arbitrators) statüsünde ve aynı zamanda marka hukuku uzmanıdır.

İletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

about